Trang chủ » Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

  • Ngay từ khi thành lập, VAG đã hiểu rõ được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển công ty. Văn hóa VAG được xây dựng dựa trên nền tảng con người, với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, sáng tạo; kết hợp hài hòa tri thức, kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi nhân viên công ty cả về vật chất và tinh thần.
  • VAG hiểu rõ được con người là nguồn lực quý giá nhất. Chính vì lẽ đó, VAG hành động vì niềm vui, hạnh phúc của con người; luôn tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân trong công ty được học hỏi và phát huy khả năng của bản thân mình.
  • VAG mang tới cho các thành viên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện. Ở đó sự nỗ lực của mỗi cá nhân luôn được ghi nhận và đánh giá kịp thời.
  • VAG luôn tạo điều kiện để các cá nhân làm việc theo nhóm và  làm việc có tính phối hợp cao. Kết quả đạt được của một nhóm, một bộ phận hay cả một tập thể chính là thành quả của mỗi cá nhân. Sự đóng góp và hợp tác của từng thành viên là yếu tố cấu thành nên sức mạnh của VAG.