Trang chủ » Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

  • Đoàn kết một lòng, chung tay hành động vì sức khỏe người tiêu dùng
  • Tận tâm chăm sóc với mục tiêu đem lại sự hài lòng cho khách hàng
  • Chuyên nghiệp trong tác phong, chuẩn hóa trong hoạt động, trách nhiệm trong công việc
  • Sáng tạo không ngừng, đột phá ý tưởng để tạo nên những sản phẩm chất lượng phục vụ cuộc sống
  • Trung thực trong công việc, trung thực với đồng nghiệp, trung thực với khách hàng và trung thực với chính mình.